Ullared Hotellet Ullared Hotellet, CITYMULTI, Ullared

Ullared Hotellet

Expertkyl fick i uppdrag att installera ett CITYMULTI system för Gekås AB och med det installera ett energieffektivt system. Efter energisimulering kunde mycket låg energiförbrukning per år erhållas inklusive kyla, detta då återvinning mellan våningsplan och hotellrum kunde utnyttjas under stor del av året.

Ullared Reception Kyla     Ullared Reception 2     Ullared varumaskiner

Korridorer och Trapphus

Klimat i korridorer och trapphus betjänas av fastighetens centrala ventilationsaggregat. Trapphus betjänas av ventilationsaggregat samt väggmonterade inomhusdelar.

Ullared korridor kyla innerdel     Ullared korridor kyla innerdel     Ullared korridor kyla innerdel

Konferensrum

Klimatet in konferensrummet upprätthålls via infälld tvåvägskasset med coanda effekt typ. Inomhus delen har funktioer;

  • Värme
  • Kyla
  • Återvinning
  • Tilluft

Ullared Konferensrum innerdel kyla, värme, återvinning, tilluft     Ullared konferensrum innerdel kyla, värme, återvinning, tilluft

Matsal

Matsalar och frukost betjänas infällda tvåvägskassetter med integrerad tillufts distribution.

Ullared matsal innerdel kyla, ventilation, tilluft     Ullared matsal innerdel kyla, värme, tilluft     Mitsubishi PLFY P VLMD-E, innerdel

Kök

Köket betjänas av infällda tvåvägskasseter med integrerad tillufts distribution.

 

Ullared kök innerdel kyla, värme, tilluft     Ullared kök innerdel kyla, värme, tilluft     Mitsubishi PLFY P VLMD-E Innerdel Ullared

Hotellrum

Hotellrummen betjänas av Mitsubishis hotellrumskonvektorer.

Ullared hotellrum innerdel kyla, värme     Ullared hotellrum innerdel kyla, värme      Mitsubishi PEFY P VMR-E

Värme- och Kylpumpsanläggning

Fyra stycken City Multi system betjänar hotellrum, gemensamhetsutrymmen, konferenslokaler samt kök. Samtliga aggregat är utrustade med snö och vindhuvar för effektiv och säker avfrostning. Aggregaten är uppställda på rostfria dränvattentråg som leder bort dränvatten från taket vid avfrostning vintertid.

PURY P 450 YJM-A Värme- och kylpumpar     PURY P 450 YJM-A Värme- och kylpumpar     PURY P 450 YJM-A Värme- och kylpumpar

Styr och Övervakning

Hela fastighetens kyl/värme och återvinning övervakas och styrs via Mitsubishi Electrics integrerade styrsystem.

Två centrala övervakningsmoduler kontrollerar klimatet i fastigheten.

Från den övergripande centralen levereras Modbus protokoll till hotellets bokningssystem och för den externa övervakningen.

Ullared kyla- och värmesystem reglersystem     Ullared kyla- och värmesystem reglersystem     Ullared kyla- och värmesystem reglersystem