Hotscreen Hotscreen, Kylsystem Industri, Kungsbacka

Hotscreen

Den gröna fabriken

Hot Screen är genuint intresserade och engagerade av miljöarbete och hållbarhet. När den nya anläggningen byggdes ville Hotscreen skapa en verksamhet som präglas av ett förebyggande, systematiskt miljöarbete och en process som ständigt förbättras.

Det innebar att Hotscreen har valt en hållbar byggnad i material som ska stå kvar ännu om hundra år. Varje steg i produktionen är noggrant planerad för att bli så miljövänlig som möjligt med dagens teknik och lämna minsta möjliga fotavtryck. Bland annat förebygger Hotscreen förorening genom att i största möjliga mån undvika användning av miljöförstörande ämnen
Ambitionen är också att använda förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt med det långsiktiga målet att bli helt klimatneutrala. Gärna också med hjälp av egna solceller.

Teknikrummet tar hand om all överskottsvärme från produktionen, kontoret, kompressor och kylmaskin. Detta samlas i fem stycken tusen liters ackumulators tankar som fördelar ut värme och varmvatten när behov finnes. Med denna teknik är vi i det närmaste självförsörjande gällande uppvärmning och varmvatten till fastigheten. Kylsystemet säkerställer att produktionsmaskinerna kan hålla exakt rätt temperatur i förhållande till klimattemperaturen inne i fabriken, detta för att säkerställa precis den produktkvalitet som Hotscreen levererar.

Hotscreen produktion

Teknikrummet med kylsystem