Moderna och effektiva IT-verktyg

Moderna IT-verktyg ger ännu bättre kundservice och nöjda medarbetare!

Expertkyl använder ett modernt service system som också är den mobila länken ut till fältet där våra skickliga kyltekniker arbetar och alla arbetar mot samma databas. Ingen information laddas upp och ned i telefonen, istället har alla tillgång till samma information. Gränssnittet är helt anpassat för mobila enheter, vilket gör det snabbt och effektivt.

Expertkyl, IT-verktyg, servicesystem, personalliggare

Systemet hanterar löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet, kvittenser kan skickas till våra kunder samt serviceplanering.

Det är enkelt att lägga till anteckningar, att söka på anläggningshistoriken för att se vad som har gjorts tidigare på anläggningen. Vidare går det att söka upp produktbroschyrer, tekniska specifikationer, ritningar mm. som ligger lagrat i systemet och gör arbetet enkelt och snabbt för våra kyltekniker.

Vårt system erbjuder också möjligheten att hantera personalliggare enligt nya regler från skatteverket. Detta innebär alla som bedriver verksamhet inom byggbranschen måste för personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i lokalen / byggarbetsplatsen och när.