Certifiering

På Expertkyl är det ordning och reda

Expertkyl är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Expertkyl ackrediterade genom Swedac. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Expertkyl uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som Swedac ställer på vår verksamhet.

I förlängningen innebär det en större trygghet för dig som kund.