Arbetsmiljöpolicy

Expertkyls arbetsmiljöpolicy är att åstadkomma en arbetsmiljö som inte medför någon risk för ohälsa och olycksfall. Vi skall:

·         Rutinmässigt ta hänsyn till arbetsmiljön i samband med att förändringar planeras

·         Beakta arbetsmiljön i pågående och planerad verksamhet

·         Se till att ingen anställd utsätts för risker som kan leda till allvarliga skador såväl fysiskt som psykiskt

Alla som arbetar på Expertkyl skall tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö och samtliga ska medverka så att det blir ordning, trivsamt och säkert på arbetsplatsen.