Madeleine Fors ny VD på Expertkyl

Madeleine Fors ny VD på Expertkyl

2017-10-19

Sedan juni är Madeleine Fors ny VD för Instalco-bolaget AB Expertkyl. Madeleine Fors har arbetat som ekonomichef på Expertkyl sedan årsskiftet och nu har hon det övergripande ansvaret för hela bolagets drift samtidigt som hon behåller ansvaret som ekonomichef.

- Affärsidén för Expertkyl är att erbjuda effektiva och miljösmarta lösningar för både kök och kyla till våra kunder i Göteborgsregionen. Vi skapar mervärde med helhetslösningar och genom att vara kundernas samarbetspartner inom kylområdet. Vi erbjuder också serviceavtal som ett stöd till våra kunder, säger Madeleine Fors.

Madeleine Fors kom närmast från Picadeli AB där hon var redovisningschef. Picadeli är ett företag som tillhandahåller snabbmat i form av självplockssallad i livsmedelsbutiker.

Expertkyl består av två avdelningar där verksamheten är kyllösningar och storköksutrustning till kunder i Göteborgsregionen.

Storköksdelen består av service, styckeförsäljning samt en entreprenadavdelning där helhetslösningar tas fram till många av regionens förskolor, skolor och restauranger. Expertkyl tillhandahåller förslag på utformning av kök, inköp av köksutrustning samt även serviceavtal.